Aktuálne Veľká Paka

Loading

Vysvetlivky k pojmom:

Občiansky súmrak je čas medzi západom alebo východom Slnka a okamihom, keď je Slnko 6° pod horizontom.
Nautický súmrak trvá, kým klesne Slnko 12° pod horizont.
Astronomický súmrak trvá, kým sa dostane Slnko 18° pod horizont.
Dĺžka súmraku závisí od zemepisnej šírky pozorovacieho miesta a od deklinácie Slnka. V tropickom pásme trvá krátko, lebo zdanlivá dráha Slnka je takmer kolmá na horizont a Slnko pod horizontom rýchlo klesá. V našich zemepisných šírkach trvá občiansky súmrak obyčajne vyše pol hodiny, nautický vyše hodiny. Okolo rovnodennosti je súmrak kratší a okolo slnovratov dlhší. V čase letného slnovratu je Slnko aj o polnoci len málo pod horizontom, takže astronomický súmrak trvá u nás celú noc. Vo väčších šírkach trvá v letných mesiacoch aj občiansky súmrak celú noc – biele noci. Na póloch je súmrak najdlhší (aj niekoľko týždňov); tvorí prechod medzi polárnym dňom a polárnou nocou.

Zdroj údajov: wikipedia.org